ติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และป้องกันไม่ให้มือไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค

ติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และป้องกันไม่ให้มือไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *