สาธิตการใช้ก๊อกน้ำอัตโนมัติเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคและช่วยประหยัดน้ำ ให้กับแผนก ไอซียู สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3 1

สาธิตการใช้ก๊อกน้ำอัตโนมัติเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคและช่วยประหยัดน้ำ ให้กับแผนก ไอซียู สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1 1

จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ แผนกพยาบาลศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2 1

จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผงซักฟอก ร่วมในกับงานอบรมวิชาการของฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ มหาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล

3 1

4

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *