กิจกรรมเยี่ยมลูกค้า ร่วมกับ Reginal Manager จาก Kimberly Clark โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กิจกรรมเยี่ยมลูกค้า ร่วมกับ Reginal Manager จาก Kimberly Clark  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำเสนอการใช้กระดาษเช็ดอเนกประสงค์แทนเศษผ้าในงานเช็ดคราบหมึก และน้ำมัน ร่วมกับ ทีมงานจาก Kimberly-Clark ให้กับ บริษัท สตาร์ปริ้น จำกัด มหาชน
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *