สาธิตการล้างคราบขจัดยากบนอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรม และทางการแพทย์ แสดงผลการล้างก่อนและหลัง

สาธิตการล้างคราบขจัดยากบนอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรม และทางการแพทย์ แสดงผลการล้างก่อนและหลัง ซึ่งผลจากภาพจะเห็นได้ว่าสามารถขจัดยากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางกรีนแฟมิลี่ยังให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทคนิคการล้างเครื่องมืออย่างถูกวิธีกับเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องด้วย

สถานที่  คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *