เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือทันตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2556

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือทันตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี2556

Update in Dental.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *