ถุงซักผ้าละลายน้ำ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด 19

฿0.00

ขนาดบรรจุ:
แพ็ค 25 ใบ (กล่องละ 8 แพ็ค) สีแดง
หนา 25 ไมครอน, ขนาด ก x ย = 660×840 มม.

ถุงซักผ้าละลายน้ำ Laundry Bag ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ Covid 19

 ถุงซักผ้าละลายน้ำ

ถุงซักผ้าละลายน้ำใส่ผ้าชนิดพลาสติกละลายน้ำได้ กรีนแฟมิลี่ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ นำถุงซักผ้าละลายน้ำเข้าเครื่องซักผ้าได้ทั้งถุงโดยไม่ต้องเปิดเท ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อก่อโรค เหมาะสำหรับ ใส่ผ้าใช้แล้วของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 
‎ ‎
ถุงซักผ้าละลายน้ำพลาสติกใส่ผ้าที่ใช้แล้วของผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ผลิตจากพลาสติก Poly Vinyl Alcohol (PVA) และแป้งข้าวโพด ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้เป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถนำถุงซักผ้าละลายน้ำเข้าเครื่องซักผ้าได้ทั้งถุง โดยไม่ต้องเปิดถุงเท ลดความเสี่ยงของพนักงานในแผนกซักรีดจากการสัมผัสเชื้อโรคและสิ่งสกปรกจากผ้าเปื้อนของผู้ป่วยติดเชื้อ เหมาะสำหรับ ใส่ผ้าใช้แล้วของผู้ป่วยติดเชื้อที่ติดต่อได้ทางมือสัมผัสเช่น ไวรัส Covid-19, แบคทีเรีย MRSA, TB, CRE,VRE
คุณลักษณะ ถุงซักผ้าละลายน้ำผู้ป่วยติดเชื้อ ชนิดถุงพลาสติกละลายน้ำได้
1) นำถุงซักผ้าละลายน้ำละลายน้ำร้อนได้ที่ 65 องศา C  อย่างน้อย 15 นาที
2) ผลิตจากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
3) รับน้ำหนักผ้าได้ 5 กก มีแถบมัดปากถุงทุกใบ
4) มีใบรับรองจาก SGS (ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตราย)
5) ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001
6) ความหนา 25 ไมครอน บรรจุ ห่อละ 25 ถุง
วิธีใช้

ถุงซักผ้าละลายน้ำ
1.นำผ้าที่ใช้แล้วใส่ถุงซักผ้าละลายน้ำ ห้ามหยิบถุงซักผ้าขณะมือเปียก
2.ดึงแถบที่ติดมาด้านข้างถุงซักผ้า มัดปากถุงซักผ้าโดยไล่อากาศออกก่อน
3.ใส่ผ้าทั้งถุงเข้าเครื่องซักผ้า โดยไม่ต้องเปิดเท
4.ใช้โปรแกรมซักผ้าผู้ป่วยติดเชื้อตามปกติตามมาตรฐานปกติของโรงพยาบาล
จัดทำคู่มือถุงซักผ้าละลายน้ำ จัด Training โดยเภสัชกร

ถุงซักผ้าละลายน้ำ
นวัตกรรมใหม่ของการซักผ้า ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดเกิดการกระจายตัวของไวรัสโควิด 19 เป็นจำนวนมาก แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากร ถือว่าเป็นผู้มีกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเสื้อผ้าของผู้ป่วยติดเชื้อ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แผนกซักรีด ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องสัมผัส เสื้อผ้า กางเกง ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว โดยตรงจากผู้ป่วย มีความเสี่ยงที่จะติดโรคไม่พึ่งประสงค์จากการสัมผัสเสื้อผ้า ถุงซักผ้าละลายน้ำเป็นถุงซักผ้าที่ทำมาจาก PVA (Polyvinyl alcohol) มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ เมื่อใช้อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมประมาณ 65 องศาเซลเซียส เพราะ PVA มีโมเลกุลทางพันธเคมีคือ [CH2CH(OH)]n ลักษณะเป็นสายโซ่ยาวต่อกันไปเรื่อยๆ ของอะตอม -O กับ -OH สลับกันไปมา ซึ่ง -OH เป็นโมเลกุลที่มีขั่ว (Dipole) เมื่อกับไปทำปฏิกิริยากับน้ำ(H2O) ซึ่งเป็นโมเลกุลมีขั่วเหมือนกัน เมื่อรวมกับความร้อนก็ทำให้เกิดการละลายน้ำได้ ถุงผ้าละลายน้ำมีส่วนช่วยในการลดการสัมผัสระหว่างเสื้อผ้าผู้ป่วยกับมือของคนซักผ้า ผู้ซักสามารถเทเสื้อผ้าจากตะกร้าลงไปในถุงซักผ้าละลายน้ำได้เลย หลังจากนั้นนำถุงซักผ้าใส่เข้าไปซักพร้อมผ้าในเครื่องซักผ้า โดยตัวถุงซักผ้าเองจะละลายไปกับน้ำ หายไปได้เอง เมื่อระยะเวลาผ่านไป 10-15 นาที เพียงเท่านี้ก็เป็นการลดความการติดเชื้อได้แล้ว ในปัจจุบันถุงซักผ้าละลายน้ำ มีอยู่หลายเกรด หลายประเภท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ของผู้ซื้อ
The water soluble laundry bags are made especially for operators in the hospital and healthcare industry. These bags are made from soluble PVA film which is an environmentally friendly material and 100% biodegradable! When the bag is dissolved in the washing process The solution decomposes into water and carbon dioxide.

Soluble laundry bags are intended to improve the infection control process for handling and transferring infected bedding or other materials. These vesicles are impermeable to bacteria and viruses. They are totally biodegradable and will not leave any environmental pollution.
Application of 100% water soluble laundry bags

– Operators do not need to handle infected contents in the laundry bag until the washing and drying cycle is complete, thereby eliminating all contact with contaminated material during transfer, rinsing and drying.
Water soluble cloth bags are completely dissolved in water during the washing process.
– Water soluble laundry bags do not dispose of potentially infectious waste.
– Water-soluble bags are anti-static, non-toxic and fully biodegradable. Tests have verified that the soluble vesicles are impermeable to bacteria and viruses.
– The water soluble laundry bag has excellent gas protection properties.

*ตัวอย่างการละลายของ PVA เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ

ทำไมถึงต้องเลือกซื้อถุงซักผ้าละลายน้ำกับบริษัท กรีนแฟมิลี่ เนื่องจากถุงซักผ้ามีหลายเกรด โดยในแต่ละทวีปมีภูมิอากาศไม่เท่ากัน ส่งผลให้การเลือกใช้ถุงซักผ้าต้องเหมาะสมและมีคุณสมบัติโดยรับมือกับสภาพอากาศภูมิประเทศนั้นๆได้ด้วย อัตราการละลายของถุงซักผ้าย่อมต่างกัน เป็นผลมาจาก โครงสร้างเคมี สารตั้งต้นในการทำถุง ตัวทำละลาย ตัวถูกละลาย ความเข้มข้นของสาร PVA หรือ ความหนา ต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด การเลือกถุงผ้าละลายน้ำที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ถุงเกิดการละลายเองในสภาวะอุณหภูมิห้องได้ หรือ ถุงไม่ละลายขณะนำไปซักพร้อมเสื้อผ้า หรือ สีของถุงละลายติดไปกับเสื้อผ้า ทางบริษัท กรีน แฟมิลี่ ได้มีการติดต่อกับบริษัทผลิตถุงซักผ้าชั้นนำ โดยมีการปรับสูตรเฉพาะให้เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า จะได้ถุงซักผ้าละลายน้ำที่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอน

 

Laundry PVA water soluble bags are a revolutionary new technology for the laundry industry. These bags are made of a special type of plastic called Polyvinyl Alcohol (PVA), which dissolves in water. They are designed to make the process of doing laundry easier, more convenient, and environmentally friendly.

Traditional laundry bags are made of plastic or mesh and are often used to separate delicates and prevent them from getting tangled up with other items in the washing machine. However, these bags are not biodegradable and can end up in landfills, polluting the environment. In contrast, laundry PVA water soluble bags dissolve completely in water, leaving no trace behind.

The bags are easy to use. Simply place your delicates inside the bag, zip it up, and throw it into the washing machine with the rest of your laundry. The PVA material dissolves in water, freeing your delicates from the bag and allowing them to be washed and dried just like any other item of clothing. After washing, the bag disappears, leaving no residue or mess behind.

Not only are laundry PVA water soluble bags environmentally friendly, but they also offer several other benefits. They are durable, making them perfect for protecting delicates from getting tangled up or damaged in the washing machine. They are also transparent, making it easy to see the contents of the bag. And because they dissolve completely, they won’t clog drains or damage your washing machine.

In conclusion, laundry PVA water soluble bags are a game-changer for the laundry industry. They offer a convenient, environmentally friendly, and easy-to-use solution for protecting delicates in the washing machine. Whether you’re a busy parent or a frequent traveler, these bags are sure to make your laundry experience a little bit easier.

เอกสารเพิ่มเติมถุงซักผ้าละลายน้ำ:


Widget not in any sidebars