น้ำยาเช็ดฝาชักโครก Saraya Toilet Seat Sanitizer

฿0.00

แกลลอนละ 3.8 ลิตร

น้ำยาเช็ดฝาชักโครก SARAYA Toilet Seat Sanitizer

น้ำยาเช็ดฝาชักโครก Saraya Toilet Seat Sanitizer

 

การใช้ น้ำยาเช็ดฝาชักโครก SARAYA Toilet Seat Sanitizer เป็นแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บริเวณบนฝารองนั่งชักโครก ฝารองนั่งชักโครกเป็นแหล่งที่อาศัยของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เช่น E.coli หรือ Staphylococcus การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสามารถช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนัง ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเฉพาะในห้องน้ำสาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก เมื่อเรากดชักโครก แรงของน้ำจากชักโครก จะทำให้แบคทีเรียที่สะสมอยู่ตามน้ำในโถชักโครก กระจายออกจากโถชักโครก เป็นหยดน้ำ (droplets) ลอยอยู่ในอากาศ และ แพร่กระจายไปยังพื้นผิวอื่นๆ รวมทั้งที่นั่งของโถส้วม แบคทีเรียสามารถอยู่ในโถสุขภัณฑ์พบได้จากแหล่งต่างๆ เช่น อุจจาระจากมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม

จากส่วนประกอบเราจะเห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ น้ำยาเช็ดฝาชักโครก SARAYA Toilet Seat Sanitizer
1. มีการใช้สาร Ethyl Alcohol ตัวน้ำยามีความเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ มีความเข้มข้นอยู่ประมาณ 63% ซึ่งเป็นฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นต่ำ ทำให้แอลกอฮอล์ไม่ทำลายพื้นผิว ภาชนะ และ แอลกอฮอล์ไม่ระเหยเร็วจนเกินไป ทำให้มี Contact time ที่มากพอในการทำให้แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ซึ่งให้ข้อมูลว่า “the optimum bactericidal concentration is 60%–90% solutions in water (volume/volume)”

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html

2. มีการใช้สาร Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides (Benzalkonium chloride) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Quaternary ทำให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น Salmonella enterica, Staphylococcus aureus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Contact time หรือ ระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสกับน้ำยา SARAYA Toilet Seat Sanitizer เพียง 1 นาทีเท่านั้น

3. ค่า pH อยู่ประมาณ 7-8 ซึ่งมีค่าความเป็นกลาง ไม่มีสี สารไม่มีความเป็น acidic หรือ alkaline มากจนเกินไป ทำให้ตัวน้ำยามีความอ่อนโยน ไม่ทำลายพื้นผิวบนฝาชักโครก เช่น พื้นผิวพลาสติก (plastic) หรือ เซรามิก (porcelain) แม้มีการใช้ น้ำยาเช็ดฝาชักโครกซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายๆครั้ง ที่สำคัญค่า pH ที่เป็นกลาง สามารถทำให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด

 

น้ำยาเช็ดฝาชักโครก Saraya Toilet Seat Sanitizer คุณสมบัติ

4. ไม่จำเป็นต้องล้างน้ำตาม เนื่องจากสารประกอบของตัวน้ำยา SARAYA Toilet Seat Sanitizer สามารถระเหย (evaporate) ได้เองเมื่อมีการเช็คกับฝาชักโครก เมื่อทิ้งไว้สักพัก ตัวน้ำยาจะไม่ทิ้งสารตกค้างบนพื้นผิว แต่อย่างไรก็ตามก่อนทำความสะอาดด้วย น้ำยาเช็ดฝาชักโครก แนะนำให้ใช้ ผ้าหรือกระดาษทิชชู ชุบน้ำเปล่าหมาดๆ แล้วเช็ดไปบนฝาชักโครกก่อน เพื่อเป็นการ Pre-Cleaning จากนั้นเช็ดน้ำเปล่าออกให้หมดจนแห้ง แล้วค่อยเช็คฝาชักโครกด้วย น้ำยาเช็ดฝาชักโครก SARAYA Toilet Seat Sanitizer

5. ช่วยลดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ เนื่องจาก Alcohol สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียด้วยกระบวนการ Denaturation ซึ่งเป็นกระบวนการที่ Alcohol เข้าไปละลาย Cell Membrane ทำให้โปรตีนและไขมันที่อยู่ใน Membrance ของแบคทีเรียไหลทะลักออกมา เช่น Cytoplasm และ Alcohol ยังเข้าไปจับตัวกับ Amino acids ในโปรตีน ทำให้โปรตีนเสียรูปร่าง ซึ่งส่งผลให้ทำลายในเรื่องของ Catalyze reactions, Transport molecules, และ Protect the cell

คำเตือน
ห้ามให้ น้ำยาเช็ดฝาชักโครกอยู่ใกล้เปลวไฟ เพราะ แอลกอฮอล์มีค่า flash point ต่ำ

ตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำยา Saraya Toilet Seat Sanitizer กับ 70% Ethanol แอลกอฮอล์ทั่วไปSaraya Toilet Seat Sanitizer (63% Ethanol + Isopropyl Alcohol + Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride)70% Ethanol
1. Potential for Skin Irritation/DrynessLowHigh
คำอธิบายเพิ่มเติมThe combination of ingredients helps to reduce the potential for skin irritation and dryness.Higher Concentration of alcohol can cause skin irritation and dryness.
2. Potential for Surface DamageLowHigh
คำอธิบายเพิ่มเติมThe combination of ingredients helps to reduce the potential for damage to surfaces.High Concentration of alcohol can cause damage to some surfaces.
3. Germicidal PropertiesEnhancedLimited
คำอธิบายเพิ่มเติมAlkyl dimethyl benzyl ammonium chloride provides additional germicidal properties and helps to enhance the overall effectiveness of the product.The product contains only 70% ethanol and does not have additional germicidal properties.

‎ ‎

In today’s world, where hygiene and cleanliness are of utmost importance, it is imperative for restaurants and hospitals to maintain a high level of cleanliness in their facilities, especially in the toilet rooms. One of the most neglected yet critical areas in any establishment is the toilet seat, which is a common source of bacterial and viral infections. To combat this, it is essential to use a toilet seat sanitizer like SARAYA Toilet Seat Sanitizer in every toilet room. In this article, we’ll discuss the reasons why restaurants and hospitals must use this product.

First and foremost, toilets are a hub of germs and bacteria. When someone uses the toilet, they can easily spread bacteria and viruses that can linger on the seat even after it has been cleaned. This can put anyone who uses the toilet at risk of getting an infection. This is especially critical in hospitals where people are already weak and susceptible to infections. Using SARAYA Toilet Seat Sanitizer can kill 99.9% of germs and bacteria, thus reducing the risk of infections.

Secondly, toilets are used by many people, and some may not be as hygienic as others. A sanitized toilet seat can provide peace of mind to the users, especially in a restaurant where people expect a clean environment. By using SARAYA Toilet Seat Sanitizer, restaurants and hospitals can demonstrate their commitment to providing clean and hygienic facilities to their customers and patients.

Thirdly, it is cost-effective and easy to use. Unlike traditional cleaning methods that require the use of harsh chemicals and a lot of time and effort, SARAYA Toilet Seat Sanitizer is quick and straightforward to use. All one needs to do is spray the product on the seat, wait for half a minute, and then wipe it down. This not only saves time and effort but also reduces the cost of cleaning supplies.

In conclusion, restaurants and hospitals must use SARAYA Toilet Seat Sanitizer in every toilet room to maintain a high level of hygiene and cleanliness. This product is cost-effective, easy to use, and provides peace of mind to the users. By using SARAYA Toilet Seat Sanitizer, establishments can demonstrate their commitment to providing a clean and hygienic environment and reducing the risk of infections.


Widget not in any sidebars