เครื่องพ่นดับกลิ่น Green Family

฿0.00

 • บริการเช่าหรือซื้อเครื่องพ่นดับกลิ่น 270 มล./ขวด เครื่องพ่นดับกลิ่นตั้งเวลาได้
 • ขนาดเครื่องพ่นดับกลิ่น: 215mmx90mmx80mm
 • พลังงาน: ถ่าน AA Alkaline 2 ก้อน
 • ครอบคลุม 10-20 ตร.ม. ใช้งาน 1 เดือน/ขวด
 • ขั้นต่ำ 20 เครื่อง
 • บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมประเมินฟรี

ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องพ่นดับกลิ่น Green Family?

ผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นดับกลิ่น Green Family เป็นนวัตกรรมล่าสุดด้านการกำจัดกลิ่นรบกวน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ในบริเวณต่างๆ เช่น ห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ บริเวณที่รวบรวมขยะ รวมไปถึงกลิ่นจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้


 • พัฒนาจากเทคโนโลยีล้ำสมัย ใช้หัวน้ำหอม (Fragrance Oil) และน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ (Essential Oil) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เน้นกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางเคมีระดับโมเลกุล ไม่เพียงแค่ปกปิดกลิ่น
 • ใช้สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ระดับคุณภาพสูงระดับ Food Grade ไม่มีการผสมสารเคมีอันตราย เช่น เมทานอล อะซีโตน เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 • ไม่ใช้กระป๋องสเปรย์แบบละอองฝ่อย (Non-Aerosol) เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง และพิษต่อพันธุกรรมจากก๊าซไฮโดรคาร์บอน
 • อนุภาคสเปรย์มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมครอน ละอองไม่สามารถผ่านเข้าสู่ปอด ถุงลม หรือหลอดลมได้ ส่งผลให้มีความปลอดภัยมากกว่าสเปรย์แบบละอองฝอยที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.3 ไมครอน
 • คัดเลือกส่วนผสมตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร IFRA ไม่ใช้สารอันตรายที่อาจพบในน้ำหอมทั่วไป
 • มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นรบกวนชนิดต่างๆ จากแหล่งกำเนิด โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการฆ่าเชื้อเสริม
 • ให้บริการเช่าเครื่องพ่นดับกลิ่นรายเดือนพร้อมบริการประเมินงานฟรี และมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบขวดขนาด 270 มล.
 • ได้รับการใช้งานจากโรงพยาบาลรัฐในโปรแกรมเช่ารายเดือน เป็นการรับรองคุณภาพและบริการ


1. เครื่องพ่นดับกลิ่น Green Family ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อกำจัดกลิ่นรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ หรือ Essential Oil ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ร่วมกับหัวน้ำหอมที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งแตกต่างจากน้ำหอมทั่วไปในท้องตลาดที่มักใช้วิธีการปกปิดกลิ่นด้วยการใส่กลิ่นหอมลงไป

ผลิตภัณฑ์ Green Family ออกแบบมาเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นจากระดับโมเลกุลด้วยกระบวนการทางเคมี โดยทำปฏิกิริยากับโมเลกุลที่เป็นสาเหตุของกลิ่นรบกวน เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซึ่งเป็นสารก่อกลิ่นเหม็นหลักในบริเวณท่อระบายน้ำเสีย โมเลกุลจากน้ำหอมในผลิตภัณฑ์จะทำให้โมเลกุลของไฮโดรเจนซัลไฟด์เสื่อมสลาย เปลี่ยนรูปร่างและขั้วไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถแพร่กลิ่นไปยังเซลล์ประสาทรับกลิ่นในจมูกมนุษย์ได้ ด้วยกลไกการทำงานระดับโมเลกุลดังกล่าว จึงช่วยกำจัดกลิ่นรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ใบรับรองสิทธิบัตรระดับสากล

 


2. เบสที่ใช้ในเครื่องพ่นดับกลิ่นคือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ระดับ Food Grade เป็นตัวทำละลายหลัก ซึ่งประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพียงองค์ประกอบเดียว ไม่มีการใช้เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผ่านการดัดแปรสำหรับใช้ทางเครื่องสำอาง (Denatured Ethyl Alcohol) ซึ่งจะมีสารเจือปนเพิ่มเติม ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคและมีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าระดับ Food Grade นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่มีการผสมสารอื่นๆ เช่น เมทานอล อิโซโพรพานอล อะซีโตน เมทิลเอทิลคีโตน หรือเมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (Methanol, Isopropanol, Acetone, Methyl ethyl ketone (MEK), Methyl isobutyl ketone (MIBK)) ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นแรงและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ อาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือเวียนศีรษะได้ การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ระดับคุณภาพสูงร่วมกับการไม่ผสมสารเคมีอื่นๆ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์พ่นดับกลิ่นของเรามีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้

 

 


3. ไม่ใช้เครื่องพ่นดับกลิ่น แบบกระป๋องสเปรย์ หรือ Aerosol Can เนื่องจากกระบวนการผลิตประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas – LPG) จำพวกไฮโดรคาร์บอน เช่น โพรเพน บิวเทน และไอโซบิวเทน (Propane, Butane, Isobutane) เป็นสารสร้างแรงดันในการพ่นละอองน้ำหอม

แม้ว่าสารเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ในกระบวนการผลิตบิวเทนและไอโซบิวเทนอาจมีสาร 1,3-บิวทาไดอีน ปนเปื้อนจากผลพลอยได้ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic) มีพิษต่อพันธุกรรม (Genotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (Reproductive toxicity) ในมนุษย์ การได้รับสาร 1,3-บิวทาไดอีนในปริมาณ 0.1% จากผลพลอยได้เป็นเวลานาน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค บริษัทของเราจึงเลือกใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์พ่นละอองแบบไม่ใช้แรงดันก๊าซ ซึ่งปลอดภัยและไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&xml=179F610F-702F-8C80-1F7E-9D4BB426D047
nida.nih.gov/publications/research-reports/inhalants/what-are-other-medical-consequences-inhalant-abuse

 


4. การศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อตรวจสอบขนาดอนุภาคของละอองสเปรย์จากผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศแบบฝุ่นละออง (Aerosol Air Refresher) จำนวน 9 ตัวอย่างจากท้องตลาด เช่น สเปรย์ปรับอากาศ, น้ำหอมปรับอากาศแบบพกพา และตัวปล่อยกลิ่นแบบเสียบปลั๊ก โดยใช้เครื่องมือ ELPI (Electronical Low Pressure Impactor) พบว่า 82-99% ของละอองสเปรย์มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 0.3 ไมครอน

อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถลอยฟุ้งไปได้ไกลและทะลุผ่านเข้าสู่หลอดลมและถุงลมขนาดเล็กที่สุดในปอดของมนุษย์ได้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อนุภาคสารเคมีจากละอองสเปรย์จะสะสมและแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดในร่างกาย

ตามข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สามารถสะสมอยู่ในปอดและแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้ ในขณะที่หัวฉีดแบบไม่ใช้ฝุ่นละออง (Non-Aerosol) จะมีขนาดอนุภาคประมาณ 150-500 ไมครอน ซึ่งใหญ่กว่าฝุ่นละอองถึง 500-1,500 เท่า

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศแบบฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจและร่างกายในระยะยาว

Particle Sizes of Aerosols Produced by Nine Indoor Perfumes and Deodorants :: Science Publishing Group
Health and Environmental Effects of Particulate Matter (PM) | US EPA
UCSB Science Line
Respiratory tract and particulate matter (PM) size classification…. | Download Scientific Diagram (researchgate.net)
Frontiers | The Impact of PM2.5 on the Host Defense of Respiratory System (frontiersin.org)

 


5. บริษัท Green Family ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก จึงได้ปรับปรุงสูตรเคมีของน้ำหอมในผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นดับกลิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยคัดเลือกส่วนผสมตามเกณฑ์ขององค์กร International Fragrance Association (IFRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและน้ำหอม เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำหอมอย่างปลอดภัย

IFRA มีการกำหนดมาตรฐานน้ำหอม โดยพิจารณาจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจำกัดหรือห้ามใช้ส่วนผสมบางชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีการใช้ Musk Xylene ซึ่งเป็นสารที่มีความเสี่ยงในการก่อมะเร็ง แม้ว่าสารประเภทมัสก์จะถูกนำมาใช้เป็น Perfume Fixative เพื่อช่วยให้น้ำหอมติดทนนานในผลิตภัณฑ์น้ำหอมทั่วไป แต่โดยปกติผู้บริโภคจะไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดดังกล่าว

ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน IFRA อย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ Green Family จึงมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกับยังคงประสิทธิภาพการดับกลิ่นที่ยอดเยี่ยม

 

 


6. เครื่องพ่นดับกลิ่น ของเรามีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นรบกวนจากแหล่งต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็นจากโถสุขภัณฑ์ กลิ่นจากท่อระบายน้ำ และกลิ่นจากมูลสัตว์เลี้ยง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานในแต่ละพื้นที่ ทางบริษัทมีบริการประเมินงานฟรีเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม และ ไม่จำเป็นต้องใช้บริการฆ่าเชื้อเสริมเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำหอมฆ่าเชื้อกับโถปัสสาวะหรือโถสุขภัณฑ์ เนื่องจากการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องให้สารฆ่าเชื้อสัมผัสพื้นผิวเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Contact Time เพียงพอ

ยกตัวอย่างเช่น สารแอลกอฮอล์ต้องมี Contact Time อย่างน้อย 10 วินาทีเพื่อฆ่าเชื้อ E.coli และ S.aureus อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติ น้ำหอมฆ่าเชื้อจากเครื่องจ่ายจะผสมกับน้ำประมาณ 8-12 ลิตรในโถสุขภัณฑ์ก่อนไหลออกไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่มี Contact Time เพียงพอให้สารฆ่าเชื้อทำงาน

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมีฆ่าเชื้อจาก MSDS รวมถึง Contact Time ที่เหมาะสม และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ความถี่การใช้งาน ปริมาณสารฆ่าเชื้อต่อครั้ง เนื่องจากเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ในบริเวณต่างๆของห้องน้ำ ดังนั้นการทำความสะอาดโดยบุคลากรผู้ชำนาญจึงมีความสำคัญในการรักษาสุขอนามัยที่ดี

 


7. บริษัทของเรามีบริการให้เช่าเครื่องพ่นดับกลิ่นอัตโนมัติรายเดือน พร้อมทั้งจำหน่ายน้ำหอมดับกลิ่นขนาด 270 มล. สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อแบบขวด

สำหรับโปรแกรมเช่าเครื่อง ลูกค้าสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการพ่นน้ำหอมได้ตามความต้องการ โดยเครื่องพ่นมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 10-20 ตารางเมตร และมีอัตราการใช้น้ำหอมดับกลิ่นโดยเฉลี่ย 1 ขวดต่อเดือน

ขั้นต่ำในการให้บริการเช่าเครื่องคือ 12 เครื่อง โดยจำนวนเครื่องที่ติดตั้งต่อห้องน้ำ 1-2 เครื่อง จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดพื้นที่ ระดับความเหม็น และจำนวนผู้ใช้งานห้องน้ำ

บริษัทของเรามีบริการประเมินหน้างานฟรี เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันให้บริการเช่าเครื่องเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

 


8. ได้รับการใช้เครื่องพ่นดับกลิ่น ในโรงพยาบาลรัฐเป็นโปรแกรมเช่าเครื่องพ่นดับกลิ่น รายเดือนมั่นใจได้ในคุณภาพและการบริการ

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html

น้ำหอมดับกลิ่นห้องน้ำ2 น้ำหอมดับกลิ่นห้องน้ำ3
น้ำหอมดับกลิ่นห้องน้ำ4 น้ำหอมดับกลิ่นห้องน้ำ6 น้ำหอมดับกลิ่นห้องน้ำ5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @greenfamily


Widget not in any sidebars