Bluetec Surface Cleaner (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ)

฿0.00

ขนาดบรรจุ: แกลลอน 3.25 กก.

Bluetec Surface Kleaner (บลูเทค เซอร์เฟซคลีนเนอร์) ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ชนิดน้ำ

สำหรับทำความสะอาดภาชนะ พื้นผิวและมือ

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ บลูเทค มีส่วนประกอบหลักคือ Ethyl Alcohol 69% w/w หรือเทียบเท่า 75.55 % v/v สำหรับทำความสะอาดและช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค เหมาะสำหรับ งานในด้านการผลิตอาหาร และงานทำความสะอาดประจำวัน ใช้ได้ทั้งมือและภาชนะ

* มีเลข จดแจ้ง อย.

วิธีใช้:

แบ่งใส่ขวดสเปรย์หรือเครื่องจ่ายน้ำยา

  • สำหรับมือ พ่นบนฝามือ ถูให้ทั่วมือให้ แอลกอฮอล์สัมผัสมือประมาณ 30 วินาที ทิ้งให้แห้งโดยไม่ต้องล้างน้ำออก
  • สำหรับภาชนะ อุปกรณ์ พื้นผิว ฉีดพ่นโดยตรงให้เปียกทั่ว ทิ้งให้แห้ง โดยไม่ต้องล้างน้ำออก


Widget not in any sidebars