Kimtech® PURE CL4 Critical Task Wipers

฿0.00

กระดาษสี: ขาว
ขนาดแผ่น: 30.48 x 30.48 ซม.
ขนาดบรรจุต่อกล่อง: 5 แพ็ค (แพ็คละ 100 แผ่น)
จำนวนแผ่นทั้งหมดต่อกล่อง: 500 แผ่น

Kimtech® PURE CL4 Critical Task Wipers (กระดาษเช็ดทำความสะอาดในคลีนรูม)

▪ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเช็ดทำความสะอาดที่ต้องควบคุมการปนเปื้อนหรือปริมาณอนุภาคในอากาศเป็นพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น ขุย หรือคราบต่างๆ บนพื้นผิวที่เช็ด


Widget not in any sidebars