Rely+On™ PeraSafe™

฿0.00

ขนาดบรรจุต่อขวด: 81 กรัม (กล่องละ 24 ขวด)
ขนาดบรรจุต่อขวด: 162 กรัม (กล่องละ 12 ขวด)

Rely+On™ PeraSafe™ (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ระดับสูง)

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ระดับสูง Rely+On™ ParaSafe™ (รีไล+ออน เพอราเซฟ)
เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ระดับสูง ชนิดผงละลายน้ำ (Instrument high level disinfectant / Sterilant)

คุณสมบัติ:
มีฤทธ์ฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวางทั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา รวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย Clostridium difficile
การนำไปใช้:
แช่เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ไม่สามารถเข้า Autoclave ได้ เช่น Endoscope

     

การเตรียมน้ำยา Rely on Perasafe (ความเข้นข้น 1.62% w/v)และขั้นตอนการใช้งาน
 1. ควรทำความสะอาดคราบเลือด สิ่งสกปรกออกจากเครื่องมือแพทย์ด้วยน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ที่มีค่า pH เป็นกลาง ทำให้แห้งก่อน จึงค่อยนำมาแช่ฆ่าเชื้อ
 2. ตวงผงยา Rely on perasafe ด้วยถ้วยตวงที่ให้มา   ตวงผงยาขีดแรก ( 16.2 กรัม ) ผสมในน้ำอุ่น 1 ลิตร (30-35C) หรือ ตวงตามขีดที่ได้จำนวนลิตรที่พอเหมาะกับกาแช่เครื่องมือ    ปิดขวดให้สนิทหลังใช้
 3. เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ คนน้ำยาเป็นระยะหลังผสม เพื่อให้ผงยาละลายหมดจะได้สารละลายใสสีฟ้า โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จะได้สีฟ้าใสพร้อมใช้งานจึงนเครื่องมือลงแช่ให้จม (หลังจากนั้น 30 นาที สีฟ้าจะจางลงจนเป็นสารละลายใสไม่มีสี ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ)
ระยะเวลาการแช่:
สำหรับการใช้งานทั่วไป เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สปอร์ของแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ไวรัส และยีสต์ควรแช่เครื่องมือไว้ 10 นาทีและที่ผสมแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง
การใช้กับแช่เพื่อฆ่าเชื้อรา ให้แช่เครื่องมืออย่างน้อย 60 นาทีและใช้น้ำยาที่ผสมแล้วไม่เกิน 8ชั่วโมง
 • สำหรับการใช้งานทั่วไป เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สปอร์ของแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ไวรัส และยีสต์ควรแช่เครื่องมือไว้ 10 นาทีและที่ผสมแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • การใช้กับแช่เพื่อฆ่าเชื้อรา ให้แช่เครื่องมืออย่างน้อย 60 นาทีและใช้น้ำยาที่ผสมแล้วไม่เกิน 8ชั่วโมง
      4. น้ำยาที่เตรียม ควรถูกใช้งานและเก็บภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง อย่างไรก็ตาม สามารถใช้งานน้ำยาได้ทันทีหลังเตรียม เมื่อสารละลายเย็นลงเท่าอุณหภูมิห้อง
      5.หลังจากแช่ นำขึ้นมาล้างในน้ำสะอาดปราศจากเชื้อ(Sterile water) เพื่อให้มั่นใจว่า
ล้างสารฆ่าเชื้อที่หลงเหลืออยู่ออกจนหมดทำให้แห้ง แล้วจึงนำเครื่องมือไปใช้งานหรือเก็บไว้ตามความเหมาะสม
ข้อควรรู้
 1. แนะนำว่าควรเตรียมน้ำยารีไลออน เพอราเซฟไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนการใช้งานน้ำยาที่ใช้แล้วสามารถเททิ้งลงท่อน้ำทิ้งทั่วไปได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีขั้นตอนบำบัดก่อนทิ้ง ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น
 2. ผงยา มีความเป็นพิษต่ำแต่อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
 3. เมื่อจัดการกับผงยาและน้ำยาเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพแนะนำให้สวมหน้ากากแบบมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ไอระเหยผ่านเข้าทางเดินหายใจ
 4. น้ำยาที่เตรียม สามารถแช่เครื่องมือได้หลายรอบแต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาที่ผสมนานเกิน 24 ชั่วโมง
 5. คำแนะนำข้างต้นเป็นคำแนะนำทั่วไปและควรใช้แผ่นทดสอบรีไลออน เพอราเซฟ เทสต์ สตริปเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ำยาที่เหลืออยู่
 6. ถ้วยตวงจะแถมเฉพาะ ขนาดขวด 162 กรัม

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามรับประทาน
 2. หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง
 3. หากกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยนำสะอาดหลายๆครั้ง และไปพบแพทย์
ขนาดบรรจุ:

81 กรัม, 162 กรัม


Widget not in any sidebars