UD-9000 Saraya (เครื่องจ่ายอัตโนมัติ)

฿0.00

ขนาดบรรจุ: 1,200 ml.
ขนาด: W152 x D100 x H290 มิลลิเมตร
จำนวนต่อลัง: 4 เครื่อง

เครื่องจ่ายอัตโนมัติ SARAYA UD-9000 No-Touch Dispenser

รายละเอียดทั้งหมด:
▪ ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบ Sensor ไร้การสัมผัส เพื่อสุขอนามัยสำหรับทุกคน
▪ ใช้ได้ทั้งกับ สบู่ (Soap) และ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื่อ (Sanitizer)
       
* ขอสงวนสิทธ์การขายหรือให้บริการเครื่องจ่ายเฉพาะ ลูกค้าที่ซื้อแอลกอฮอล์หรือสบู่โฟมของ SARAYA เท่านั้น


Widget not in any sidebars