Category Archives: Uncategorized

งานติดตั้งเครื่องจ่าย แอลกอฮอลโฟมอัตโนมัติ Kleenex สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema City ทุกสาขา

งานติดตั้งเครื่องจ่าย แอลกอฮอลโฟมอัตโนมัติ Kleenex สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema City ทุกสาขา

งานนวัตกรรมใหม่ หลอดไฟประหยัดพลังงาน Philip InnovationFor You & Me 2015 บริษัทกรีนแฟมิลี่จำกัด ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายในปีนี้ด้วย

งานนวัตกรรมใหม่ หลอดไฟประหยัดพลังงาน Philip Innovation For You & Me 2015 บริษัทกรีนแฟมิลี่จำกัด ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายในปีนี้ด้วย

บริษัทกรีนแฟมิลี่ร่วมกับ บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทยจำกัด ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดตัวผู้ป่วยชนิดใช้แล้วทิ้ง Wypall X60 ที่โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี และโรงพยาบาลบำราศนราดูร

บริษัทกรีนแฟมิลี่ร่วมกับ บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทยจำกัด ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดตัวผู้ป่วยชนิดใช้แล้วทิ้ง Wypall X60 ที่โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี และโรงพยาบาลบำราศนราดูร

Booth exhibition งานประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2558 ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภก.ชัยวัฒน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ ดร.ไวเก็ต ภายใต้แบรนด์นีโอดีสเชอร์ ผลิตภัณฑ์ ชั้นนำจากเยอรมันนี

Booth exhibition งานประชุมวิชาการทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2558ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภก.ชัยวัฒน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ ดร.ไวเก็ต ภายใต้แบรนด์นีโอดีสเชอร์ผลิตภัณฑ์ ชั้นนำจากเยอรมันนี

ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติสำหรับฆ่าเชื้อที่มือ พร้อมแอลกอฮอล์ผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้าน ที่สถาบันประสาทวิทยา พญาไท

ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติสำหรับฆ่าเชื้อที่มือ พร้อมแอลกอฮอล์ผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้าน ที่สถาบันประสาทวิทยา พญาไท

ร่วมงาน “Reduce Today Respect Tomorrow” 3 July 2013, จัดโดย Kimberly- Clark Thailand

ร่วมงาน Reduce Today Respect Tomorrow” จัดโดย Kimberly- Clark Thailand มอบใบประกาศเกียรติคุณขอบคุณองค์กรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,3 July 2013

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือทันตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี 2556

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือทันตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ทันตแพทย์กองทัพบกประจำปี2556 Update in Dental.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

กิจกรรมเยี่ยมลูกค้า ร่วมกับ Reginal Manager จาก Kimberly Clark โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กิจกรรมเยี่ยมลูกค้า ร่วมกับ Reginal Manager จาก Kimberly Clark  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำเสนอการใช้กระดาษเช็ดอเนกประสงค์แทนเศษผ้าในงานเช็ดคราบหมึก และน้ำมัน ร่วมกับ ทีมงานจาก Kimberly-Clark ให้กับ บริษัท สตาร์ปริ้น จำกัด มหาชน  

สาธิตการล้างคราบขจัดยากบนอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรม และทางการแพทย์ แสดงผลการล้างก่อนและหลัง

สาธิตการล้างคราบขจัดยากบนอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรม และทางการแพทย์ แสดงผลการล้างก่อนและหลัง ซึ่งผลจากภาพจะเห็นได้ว่าสามารถขจัดยากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางกรีนแฟมิลี่ยังให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทคนิคการล้างเครื่องมืออย่างถูกวิธีกับเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องด้วย สถานที่  คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และป้องกันไม่ให้มือไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค

ติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และป้องกันไม่ให้มือไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค