ติดตั้งกล่องจ่ายกระดาษอเนกประสงค์สำหรับงานด้านอาหารที่ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ติดตั้งกล่องจ่ายกระดาษอเนกประสงค์1

ติดตั้งกล่องจ่ายกระดาษอเนกประสงค์1   ติดตั้งกล่องจ่ายกระดาษอเนกประสงค์2

 

 

 

ติดตั้ง กล่องจ่ายกระดาษอเนกประสงค์สำหรับงานด้านอาหารที่ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *