ร่วมงาน ของบริษัทคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ในการแจกประกาศนียบัตรให้กับองค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555

2

จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ แผนกพยาบาลอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1

ร่วมงาน ของบริษัทคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ในการแจกประกาศนียบัตรให้กับองค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555

2

 

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *