บริษัทกรีนแฟมิลี่ร่วมกับ บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทยจำกัด ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดตัวผู้ป่วยชนิดใช้แล้วทิ้ง Wypall X60 ที่โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี และโรงพยาบาลบำราศนราดูร

บริษัทกรีนแฟมิลี่ร่วมกับ บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทยจำกัด ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดตัวผู้ป่วยชนิดใช้แล้วทิ้ง Wypall X60 ที่โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี และโรงพยาบาลบำราศนราดูร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *